COVID-19 PPZ

Beleid Covid-19 (coronavirus)

Om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen heeft de PPZ een aantal aanvullende voorzorgsmaatregelen genomen:

  • Wij verzoek u bij het betreden van de praktijk uw handen te reinigen door te wassen met water en zeep of desinfecteren met handalcohol. Dit staat voor u klaar;
  • Tussen alle behandelingen is er extra tijd gepland t.b.v. de extra benodigde hygiënemaatregelen en om contactmomenten zoveel mogelijk te reduceren;
  • Omwille van de ruimere planning worden eerste consulten deels opgeschort;
  • Ragers, etc worden bij voorkeur in de webshop besteld en thuis worden bezorgd. Aankopen bij de receptie is enkel met pin-betaling mogelijk;
  • Wij vragen u zoveel mogelijk alleen komen, zonder onnodige begeleiding;
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte. Als u een afspraak op de eerste verdieping heeft, kunt u bij de betreffende behandelkamer wachten. Er staat daar een stoel voor u klaar;
  • Om te praktijk te verlaten verzoeken wij u de achteruitgang te nemen.

Voor behandelingen volgt de PPZ in haar beleid de adviezen van de Leidraad van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona. Dit houdt in dat we onder een aantal voorwaarden de reguliere mondzorg gaan hervatten.

We hebben momenteel een aangepaste behandelagenda. Na uitgebreid overleg is ervoor gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

We willen graag een afspraak met u maken maar hebben vooraf een aantal vragen:
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.

Dit alles vraagt veel extra tijd. Hierdoor zijn wij telefonisch lastiger bereikbaar dan dat u van ons gewend bent.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.