PACmAn studie

De PACmAn studie gaat van start!
In september start een wetenschappelijke studie naar de link tussen Parodontitis en Coronaire Atherosclerose (PACmAnstudie) binnen de PPZ. De studie is een samenwerkingsverband van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en Academisch Medisch Centrum (AMC), afdelingen Parodontologie en Kaakchirurgie. Het wordt uitgevoerd in Zwolle bij de afdeling Cardiologie van de Isala klinieken en de PPZ.
Sinds een aantal jaren is bekend dat er een verband is tussen parodontitis en cardiovasculaire aandoeningen. In het huidige onderzoek op de PPZ wordt gekeken naar het tegelijkertijd voorkomen van parodontitis en atherosclerose bij parodontitis patiënten. Er wordt gekeken of er een verband is tussen de hoeveelheid ontsteking van het steunweefsel van de tanden en kiezen en de mate van aderverkalking van een kransslagaderen van het hart. De methoden die gebruikt worden zijn uniek en nog niet op deze wijze gebruikt in een onderzoek.
Mocht u willen deelnemen aan het onderzoek: het tandvleesonderzoek bij de PPZ, waarvoor u bent doorverwezen door uw tandarts, is identiek als wanneer u niet zou deelnemen aan het onderzoek. Er zijn geen extra kosten aan dit onderzoek verbonden; het tandvleesonderzoek neemt alleen wat meer tijd in beslag. Na inclusie in het onderzoek worden patiënten met en zonder parodontitis, dit betreft de verwijzingen voor implantologie, verwezen naar de afdeling cardiologie voor het maken van een CT-scan van het hart, bloedafname en nog een aantal andere metingen. Aan het onderzoek bij cardiologie zijn geen kosten verbonden. Uw voordeel is dat u inzicht krijgt in uw cardiovasculaire conditie!
Wanneer u verwezen wordt naar de PPZ en u bent tussen de 45 en 70 jaar dan zal u gevraagd worden te overwegen aan het onderzoek deel te nemen en krijgt u verdere uitgebreide informatie.