Post-academisch
onderwijs en stages

Als post graduate opleiding na de zesjarige opleiding Tandheelkunde heeft ACTA Amsterdam, als enige Nederlandse universiteit, een driejarige Postinitiële opleiding Parodontologie en Implantologie. In het laatste studiejaar moet er een stageperiode van 40 weken doorlopen worden in een door de NVvP geaccrediteerde parodontologie praktijk, zoals de PPZ. De uiteindelijk te verkrijgen en beschermde titel is dan Parodontoloog NVvP. Om de titel erkend Implantoloog NVOI te verkrijgen dient nog een aanvullend, specifiek traject doorlopen te worden. Dit bestaat uit onder andere uit een aantal geregistreerde cases en het volgen van onderwijs.

Tevens vervult de PPZ een rol in de opleiding van mondhygiënisten en tandarts-assistenten. Voor studenten van de opleiding tot mondhygiëniste worden verdiepingsstages samengesteld. De vier jarige opleiding Mondzorgkunde kent een differentiatie Paro-Minor. Studenten die deze Minor volgen worden tijdens een periode van zes maanden opgeleid in de PPZ.