”met de parodontologen in gesprek”

13 maart of 10 april

Thuishonk PPZ

De Parodontologie Praktijk Zwolle organiseert dit voorjaar een tweetal bijeenkomsten voor mondhygiënisten. Het is de bedoeling om in groepen van maximaal 10 personen met de parodontologen van Zwolle in gesprek te gaan en met elkaar van gedachten te wisselen; kortom een interactief geheel.

De volgende twee thema’s komen aan bod en staan vooral in het teken van kennisuitwisseling en toepasbaarheid in de praktijk:

“Wij parodontologen kunnen ook niet alles”

“Diagnose en behandelplanning”

Daarnaast staan we open voor onderwerpen uit de groep, graag zelfs!

Je kunt je voor één van deze avonden inschrijven via onderstaand formulier. Deelname is beperkt en vindt plaats op volgorde van inschrijving.

Datum:  maandag 13 maart 2017 of maandag 10 april 2017
Locatie: Parodontologie Praktijk Zwolle, Groot Wezenland 15 te Zwolle
Aanvang: 19.00 uur (einde ongeveer 22.00 uur)
Kosten:   ???

Aanmeldformulier