In verband met werkzaamheden aan de weg is de PPZ komende maanden lastiger bereikbaar. Houd rekening met extra reis- en/of parkeertijd.

Lees meer

De Praktijk

De Parodontologie Praktijk Zwolle
biedt zorg op maat

Zorg op maat

Het beleid van de Parodontologie Praktijk Zwolle is er op gericht om zorg te verlenen, toegesneden op ieders behandelbehoefte. Die is niet voor iedereen gelijk. Het doel is om de beschikbare behandelcapaciteit zo goed mogelijk af te stemmen op de behandelbehoefte van de individuele patiënt. Afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid van de aandoening kan een behandeling uitgevoerd worden door de parodontoloog of implantoloog en/of mondhygiënist.

Het kan zijn dat in de loop van de behandeling blijkt dat de situatie in uw mond zodanig wijzigt dat behandeling door een ander dan u gewend was kan worden voortgezet.

Als dit voor u geldt, zal de mondhygiënist of parodontoloog dat met u bespreken.

De PPZ werkt volgens de tarieven van de NZA. U vindt deze hier

Missie en visie van Paropraktijk Zwolle

  • De PPZ beoogt een zorginstelling te zijn waar patiënten met parodontale ontstekingen een optimale parodontale behandeling kunnen krijgen, gericht op behoud van een functionele dentitie in een gezonde, niet ontstoken omgeving.
  • De PPZ beoogt de tandartsen en mondhygiënisten, met wie zij samenwerkt, met raad en daad terzijde te staan, daar waar het gaat om de gezamenlijke tandheelkundige zorgverlening aan patiënten in gedeelde verantwoordelijkheid.
  • De PPZ beoogt haar onderzoeks- en behandelmethoden te toetsen aan, en in overeenstemming te brengen met die methoden waarvan het nut en de bruikbaarheid op wetenschappelijke wijze aangetoond zijn.
  • De PPZ beoogt een zorginstelling te zijn waar patiënten, die een esthetisch en/of functioneel probleem hebben door het ontbreken van één of meer natuurlijke gebitselementen, terecht kunnen voor een oplossing met behulp van implantaten, indien dit de voorkeur heeft boven andere behandelalternatieven.

Inschrijving als patiënt bij de PPZ gebeurt op verwijzing van eigen tandarts of mondhygiënist

In de PPZ worden uitsluitend patiënten behandeld op verwijzing en met instemming van tandarts of mondhygiënist. Zij verwijzen hun patiënten door omdat de moeilijkheidsgraad van een behandeling een gespecialiseerde aanpak vereist. Dit is vergelijkbaar met een huisarts; bij hartklachten kan men terecht bij de huisarts maar als het ingewikkelder is, wordt men doorverwezen naar een cardioloog. De patiënt krijgt een verwijsbrief en dient zich vervolgens telefonisch aan te melden bij de PPZ. Een bevestiging van de afspraak volgt met informatiebrief en een gezondheidsvragenlijst. Wanneer afbehandeld is, gaat de patiënt in de meeste gevallen weer terug naar de eigen tandarts of mondhygiënist voor reguliere behandelingen.

Paropraktijk Zwolle is aangesloten bij en/of erkend door