Een parodontoloog of implantoloog is een gespecialiseerde tandarts met een 3-jarige opleiding

Erkend NVVP

De in de PPZ werkzame parodontologen en implantologen zijn erkend en geregistreerd door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. Deze erkenning geeft het recht zich naar buiten toe te afficheren als Parodontoloog-NVvP en Implantoloog-NVOI, een kwaliteitskeurmerk. Door een periodieke visitatieprocedure uitgaande van deze verenigingen blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Zorg op maat

Het beleid van de Parodontologie Praktijk Zwolle is er op gericht om zorg te verlenen, toegesneden op ieders behandelbehoefte. Die is niet voor iedereen gelijk. Het doel is om de beschikbare behandelcapaciteit zo goed mogelijk af te stemmen op de behandelbehoefte van de individuele patiënt. Afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid van de aandoening kan een behandeling uitgevoerd worden door:

De parodontoloog of implantoloog

  • is degene die onderzoekt, het behandelplan opstelt of bijstuurt en bepaalt wie in welk traject van zorgverlening wordt ingezet
  • voert de parodontale chirurgische en/of implantologische behandelingen uit
  • doet herbeoordelingen ter bepaling van het behandelresultaat en het vervolgtraject

De mondhygiënist

  • voert initiële parodontale behandelingen uit bij patiënten met ernstige ontstekingen; gebitsreiniging, verwijderen van diep onder het tandvlees gelegen tandsteen en optimaliseren van de mondhygiëne
  • zorgt ervoor dat deze patiënten na een actieve (chirurgische) behandeling stabiel blijven door regelmatig nazorgbehandelingen uit te voeren. Bij deze patiënten zijn vaak restpockets of andere risicofactoren aanwezig die intensieve nazorg noodzakelijk maken

De preventieassistent

  • geeft mondhygiëne-instructies
  • voert gebitsreinigingen uit bij patiënten met oppervlakkige ontstekingen
  • voert voorbereidende- en nazorg behandelingen uit bij operatieve parodontale of implantologische behandelingen
  • voert periodiek gebitsreinigingen uit bij patiënten die na een actieve behandeling stabiel en/of gezond zijn gebleken, dan wel stabiel blijven door regelmatige nazorgbehandelingen

Het kan zijn dat in de loop van de behandeling blijkt dat de situatie in uw mond zodanig wijzigt dat behandeling door een ander dan u gewend was kan worden voortgezet. Bijvoorbeeld: u bent regelmatig behandeld en gecontroleerd door de mondhygiënist maar de conditie van uw tandvlees is zó stabiel dat de behandeling voortgezet kan worden door de preventieassistent. Als dit voor u geldt, zal de mondhygiënist of parodontoloog dat met u bespreken.

 Inschrijving als patiënt bij de PPZ gebeurt op verwijzing van eigen tandarts of mondhygiënist

In de PPZ worden uitsluitend patiënten behandeld op verwijzing en met instemming van tandarts of mondhygiënist. Zij verwijzen hun patiënten door omdat de moeilijkheidsgraad van een behandeling een gespecialiseerde aanpak vereist. Dit is vergelijkbaar met een huisarts; bij hartklachten kan men terecht bij de huisarts maar als het ingewikkelder is, wordt men doorverwezen naar een cardioloog. De patiënt krijgt een verwijsbrief en dient zich vervolgens telefonisch aan te melden bij de PPZ. Een bevestiging van de afspraak volgt met informatiebrief en een gezondheidsvragenlijst. Wanneer afbehandeld is, gaat de patiënt in de meeste gevallen weer terug naar de eigen tandarts of mondhygiënist voor reguliere behandelingen.