Een kunsttandwortel
wordt in het kaakbot vastgeschroefd

Een tandheelkundig implantaat is een kunsttandwortel. Deze is in het kaakbot vast-geschroefd en steekt boven het tandvlees uit. Op een implantaat wordt een kroon of brug bevestigd of een prothese klikt erop vast. Een implantaat is gemaakt van metaal (titanium) en heeft een speciale oppervlaktelaag die een hechte verbinding mogelijk maakt met het kaakbot. Een implantaat blijft daarom altijd in de mond en is niet uitneembaar. Ook de kroon of brug die op het implantaat bevestigd wordt zit vast in de mond en is niet uitneembaar.

In geval van een klikprothese zijn de implantaten geplaatst onder de prothese. Met behulp van het kliksysteem ondervindt de prothese een zeer sterke steun aan de implantaten en is bovendien uitneembaar zodat goed gereinigd kan worden rond de implantaten. Met een klikprothese zit de prothese zo stevig vast zodat men alles weer kan eten, wat een
heerlijk gevoel!

1. Hier een situatieschets van een tandboog met één ontbrekende tand.

2. Op de plaats waar het hiaat in de tandboog aanwezig is wordt het implantaat in het kaakbot geplaatst.

3. De volgende stap is het plaatsen van een opbouw op het implantaat.

4. De tandarts maakt daarna een kroon die op de opbouw wordt verschroeft of gecementeerd. De kroon is daarna niet meer afneembaar.

5. Door de nieuwe implantaat gedragen kroon lijkt het alsof de natuurlijke situatie is hersteld.

Indien er meerdere elementen ontbreken kunnen ook meerdere implantaten geplaatst worden. Deze implantaten ondersteunen dan losse kronen of bruggen. Het is dus niet
altijd noodzakelijk om elke missende tand te vervangen met implantaten wat de kosten
kan drukken.

Wanneer een implantaat?

Indien implantaten daadwerkelijk geplaatst kunnen worden herstellen ze het hiaat in de tandboog zonder dat er schade wordt toegebracht aan de naastliggende tanden en of kiezen, zoals het geval is bij conventioneel brugwerk. Zo vervangen ze de verloren gegane tanden en kiezen op een zeer natuurlijke manier. Implantaten zorgen voor meer comfort dan een ‘plaatje’ en geven in de regel meer vertrouwen doordat praten en eten weer wordt zoals het was.