In verband met werkzaamheden aan de weg is de PPZ komende maanden lastiger bereikbaar. Houd rekening met extra reis- en/of parkeertijd.

Lees meer

Vacatures

De PPZ heeft op dit moment geen openstaande vacatures. Natuurlijk ben je altijd welkom voor een kop koffie en kennismaking.

Post-academisch onderwijs en stages

Als post graduate opleiding na de zesjarige opleiding Tandheelkunde heeft ACTA Amsterdam, als enige Nederlandse universiteit, een driejarige Postinitiële opleiding Parodontologie en Implantologie. In het laatste studiejaar moet er een stageperiode van 40 weken doorlopen worden in een door de NVvP geaccrediteerde parodontologie praktijk, zoals de PPZ. De uiteindelijk te verkrijgen en beschermde titel is dan Parodontoloog NVvP.

Om de titel erkend Implantoloog NVOI te verkrijgen dient nog een aanvullend, specifiek traject doorlopen te worden. Dit bestaat uit onder andere uit een aantal geregistreerde cases en het volgen van onderwijs.

Tevens vervult de PPZ een rol in de opleiding van mondhygiënisten en tandarts-assistenten. Voor studenten van de opleiding tot mondhygiëniste worden verdiepingsstages samengesteld. De vier jarige opleiding Mondzorgkunde kent een differentiatie Paro-Minor. Studenten die deze Minor volgen worden tijdens een periode van zes maanden opgeleid in de PPZ.

Cursussen en seminars

Vijf keer per jaar organiseert de PPZ literatuur seminars voor de gevestigde parodontologen, implantologen en mondhygiënisten. Doel van deze seminars is op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van parodontologie en implantologie. Deze ontwikkelingen worden waar nodig toegepast in het klinisch handelen.

Daarnaast organiseert de PPZ diverse klinische avonden en/of cursussen voor haar verwijzers. Voor actuele cursussen verwijzen we u graag naar de agenda.

Agenda

Geen actuele agendapunten.

Op de hieronder vermelde links kunt u meer informatie vinden over praktijken in ons samenwerkingsverband en andere partners.

  • De website van Academisch Centrum Mondzorg Groningen
    www.umcg.nl

Twee keer per jaar wordt door de Parodontologie Praktijken in Noord- en Oost Nederland een nieuwsbulletin uitgegeven met wetenswaardigheden op het gebied van parodontologie en implantologie. Hierin vindt u ook uitgebreide algemene informatie van de diverse praktijken.