Elke dag alle tandplak van tanden en kiezen verwijderen

Erkend NVVP

Patiënten die de actieve fase van de behandeling achter de rug hebben moeten onder controle blijven van de mondhygiënist of preventieassistent. Dit kan een mondhygiënist of preventieassistent van de PPZ zijn maar ook de mondhygiënist van de verwijzende tandarts dan wel een vrijgevestigde mondhygiënist waarmee de tandarts samenwerkt. Bij een nazorgbehandeling wordt het parodontium gecontroleerd, wordt de mondhygiëne bijgesteld waar nodig en worden eventuele restpockets gereinigd. Een dergelijke behandeling is gemakkelijker en effectiever als de pockets ondiep zijn.

Zonder een zorgvuldig en frequent uitgevoerde nazorgbehandeling kan een stabiel resultaat op lange termijn niet gegarandeerd worden!