In verband met werkzaamheden aan de weg is de PPZ komende maanden lastiger bereikbaar. Houd rekening met extra reis- en/of parkeertijd.

Lees meer

Behandelingen

Initiële parodontale behandeling

Door een grondige reiniging van de tanden en de pockets door de mondhygiënist en een goede mondhygiëne wordt het tandvlees gezonder. De ontsteking (bloedend tandvlees en zwelling) verdwijnt.

Chirurgische behandeling – flapoperatie

Als bij evaluatie van de initiële behandeling blijkt dat er nog restontstekingen van het tandvlees aanwezig zijn wordt een chirurgische vervolgbehandeling gemaakt. Het ontstoken pocketweefsel wordt verwijderd en onregelmatig kaakbot wordt bijgewerkt. Tijdens de chirurgie worden resten tandsteen verwijderd die kunnen zijn achtergebleven na de initiële behandeling. Dit tandsteen bevindt zich meestal op plaatsen die voor de mondhygiënist niet bereikbaar zijn.

Regeneratietechnieken

Er zijn diverse soorten regeneratietechnieken. In de PPZ wordt voornamelijk gebruik gemaakt van Emdogain®. Dit is een product dat in een aantal gevallen kan zorgen voor herstel van het verloren gegaan kaakbot en steunweefsel door middel van het eiwit Amelogenine. Dit eiwit wordt door het lichaam zelf geproduceerd tijdens de groei en heeft een belangrijke functie in de ontwikkeling van het steunweefsel van tanden en kiezen.
Door Emdogain®-gel tijdens de flapoperatie aan te brengen op het worteloppervlak wordt hetzelfde mechanisme in gang gezet waarmee oorspronkelijk de vorming van het steunweefsel plaatsvond.

Eerste onderzoek

Bij het eerste onderzoek van een nieuwe patiënt wordt de toestand van het gebit en het parodontium uitgebreid gedocumenteerd. Het kan voorkomen dat binnen een korte periode twee keer dezelfde metingen en röntgenfoto’s worden gemaakt bij de patiënt, zowel bij tandarts als door PPZ. Wij baseren ons advies op eigen gemaakte waarnemingen en geïnterpreteerde gegevens. Dit is noodzakelijk voor een consistent beleid
en verantwoord advies.

De patiënt wordt geïnformeerd over de bevindingen, het behandelplan en de bijbehorende kostenbegroting. Naar aanleiding van deze informatie, die aan iedere patiënt en zijn tandarts en eventueel de mondhygiënist wordt toegestuurd, kan hij of zij beslissen of behandeling gewenst is. Voorop staat informed consent: een optimale informatie naar de patiënt toe.

Initiële parodontale behandeling

De meeste patiënten brengen vervolgens drie of vier bezoeken aan de mondhygiënist voor begeleiding naar een optimaal niveau van mondhygiëne en scaling en rootplaning, het grondig reinigen van het worteloppervlak in alle aanwezige pockets.

Evaluatie initiële behandeling

Een evaluatie-onderzoek door de parodontoloog vindt plaats na ongeveer twee maanden. Aan de hand van de bevindingen wordt het eerste plan waar nodig aangepast.

Recessiebedekking

Er is sprake van recessie als het tandvlees is teruggetrokken en de tandwortel zichtbaar wordt. Recessie kan ontstaan door verkeerd poetsgedrag (te hard poetsen), na een beugelbehandeling of door afwijkende tandstand, maar vaak is het een combinatie van deze factoren. Of de recessie goed te behandelen is hangt van de situatie en de oorzaak van de recessie af. Graag informeren wij u over wat u tijdens en na de recessiebedekking kunt verwachten. 

Wat gebeurt er bij een recessiebedekking? 
Bij een recessiebedekking zal na lokale verdoving middels een chirurgische ingreep de recessie weer met tandvlees bedekt worden. Vaak zijn hiervoor twee aparte ingrepen nodig, één waar het tandvlees is teruggetrokken en de plek waar het tandvleestransplantaat uit het verhemelte gehaald wordt.

Voortgezette behandeling (chirurgie)

Indien de initiële behandeling niet heeft geleid tot voldoende verbetering, vooral als diepe ontstoken restpockets blijven bestaan, wordt een chirurgische ingreep uitgevoerd met als doel het ontstekingsproces te elimineren en het afbraakproces te stoppen en aldus een stabiele situatie te creëren met ondiepe pockets.

Parodont het een combinatie van deze factoren. Of de recessie goed te behandelen is hangt van de situatie en te creëren met ondiepe pockets.

Onze Parodontologen & Implantologen

N. Tsoromokos MSc
Parodontoloog
G. Karlis MSc
Parodontoloog
Dr. D.A.W. Oortgiesen MSc
Parodontoloog-NVvP en Implantoloog
E.W. van de Weerdhof MSc
Parodontoloog-NVvP en Implantoloog
E.O. Veth MS
Parodontoloog-NVvP en Implantoloog-NVOI
J. Reiker MSc
Parodontoloog-NVvP en Implantoloog
Paropraktijk Zwolle

De in de PPZ werkzame parodontologen en implantologen zijn erkend en geregistreerd door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.

PPZ Webshop
  • Ruim assortiment mondhygiëne producten
  • Betalen met iDeal of Paypal
  • Binnen 2 dagen in huis
  • Gratis verzending vanaf € 37,50