Het succespercentage
van het ingroeien van implantaten is 99%

Een goede mondhygiëne en regelmatige professionele nazorg zijn zeer belangrijk voor een succesvol implantaat. Gezond houden van het tandvlees rondom het implantaat is van heel groot belang. Gezond tandvlees behouden betekent dat er niet tot nauwelijks kans is op het ontwikkelen van een peri-implantitis (ontsteking van het tandvlees met botverlies rond een implantaat). Deze noodzakelijke nazorg kan uitgevoerd worden bij de PPZ, de tandarts en of de mondhygiënist.

Het succes van implantaten is over het algemeen erg groot. Het is afhankelijk van een goede algemene gezondheid van de patiënt en ook de mondholte dient vrij te zijn van ontstekingsprocessen, vooral van ontstekingen van het tandvlees. Daarom zal bij een eerste consult hieraan ruimschoots aandacht aan besteed worden. Het succes van een implantaat is tevens afhankelijk van het rookgedrag. Het blijkt uit onderzoeken dat roken het resultaat sterk negatief beïnvloedt.

Incidenteel gaat een implantaat verloren door achterwege blijven van het ontstaan van een hechte verbinding met het kaakbot. Het implantaat dient dan vervangen te worden door een ander implantaat. Omdat iedere persoon uniek is, kan het succesvol plaatsen van een implantaat niet volledig gegarandeerd worden.

Een implantaat betekent een relatief groot offer in behandeltijd en kosten, maar indien men rekening houdt met het comfort, gemak en duurzaamheid is het een zeer goed behandel alternatief.

Binnen de PPZ worden implantaten geplaatst sinds de komst van Olaf Veth in 2002. Zijn jarenlange ervaring, opgedaan in de Verenigde Staten, geeft een solide basis voor de PPZ implantologie. Elk implantaat dat geplaatst wordt binnen de PPZ wordt gemonitored en opgenomen in het bestand zodat we op lange termijn kunnen volgen wat het succes is. Van 2003 tot en met 2012 zijn er meer dan 3500 implantaten geplaatst. Het succespercentage van het ingroeien van implantaten is 99%. In vergelijk met internationaal gepubliceerde artikelen is dit erg hoog. Wij danken dit aan het uitgebreide voortraject dat keer op keer gedetailleerd wordt gevolgd. Daarbij zijn het vooraf elimineren van alle (parodontale)ontstekingen in de mondholte en het beheersen of minimaliseren van risicofactoren de belangrijkste elementen.