In verband met werkzaamheden aan de weg is de PPZ komende maanden lastiger bereikbaar. Houd rekening met extra reis- en/of parkeertijd.

Lees meer

Samenwerking

De PPZ zal u en uw patiënten vanaf het eerste telefonisch contact correct en behulpzaam te woord staan. Patiënten met acute problemen nemen wij zo snel mogelijk of binnen enkele dagen in behandeling.

Dit betreft jongeren met progressieve vormen van parodontitis, zwangeren, medisch gecompromitteerden zoals hart- of orgaantransplantatie patiënten die voorafgaand aan operatieve behandeling focus vrij dienen te zijn. Ook necrotiserende ulcerende gingivitis (NUG) of necrotiserende ulcerende parodontitis (NUP) zien wij direct na verwijzing. Overige patiënten kunnen binnen enkele weken rekenen op een afspraak voor parodontaal of pre-implantologisch onderzoek.

Alle gegevens van het klinisch en röntgenologisch onderzoek maar ook een samenvattend verslag met diagnose, prognose bepaling en een behandelingsvoorstel worden u snel en uiterlijk binnen één week toegestuurd. Indien gewenst kan telefonisch overleg plaatsvinden. Uw patiënt ontvangt een kopie van het verslag en een begroting voor de voorgestelde behandeling.

Paropraktijk Zwolle

De in de PPZ werkzame parodontologen en implantologen zijn erkend en geregistreerd door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.