In verband met werkzaamheden aan de weg is de PPZ komende maanden lastiger bereikbaar. Houd rekening met extra reis- en/of parkeertijd.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Bij ontstoken steunweefsel (parodontitis) kan het tandvlees rood, gezwollen en slap zijn. Het kan gaan bloeden bij aanraking, bijvoorbeeld bij het poetsen of bij het eten. Veelal treedt na verloop van tijd terugtrekking van het tandvlees op. Vieze smaak of slechte adem kunnen kenmerken van parodontitis zijn. Parodontitis geeft zelden pijnklachten en blijft vaak onopgemerkt. Pas in een vergevorderd stadium van parodontitis kunnen er klachten ontstaan. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het los gaan staan van tanden en kiezen en/of het veranderen van de stand van de tanden en/of vieze smaak en slechte adem en/of plaatselijk tijdelijk pijnlijk en gezwollen tandvlees.

De kosten van het eerste onderzoek bedragen € 204,16 (UPT-code T012) – exclusief röntgenfoto’s. Het bedrag van de röntgenfoto’s kan oplopen tot € 197.10 (max 10x UPT-code X10). De totale kosten van de behandeling zijn afhankelijk van de uitgebreidheid en de ernst van de parodontale aandoening. Uiteraard wordt u voordat de behandeling een aanvang gaat nemen hiervan volledig op de hoogte gebracht.

Het is moeilijk deze vraag exact te beantwoorden. Er zijn tegenwoordig vele ziektekostenverzekeraars die veel verschillende pakketten aanbieden. Het is voor ons onmogelijk al deze pakketten te kennen en u erover voor te lichten. Wat wij doen is u een kopie geven van het behandelplan met daarop vermeld de gehanteerde codes van de uit te voeren verrichtingen. U kunt dan zelf nagaan aan de hand van de polisvoorwaarden óf en hoeveel uw ziektekostenverzekeraar vergoedt.

Parodontitis is een aandoening die weer terug kan komen indien een goede mondhygiëne en regelmatige nazorgbehandelingen door een mondhygiënist of preventieassistent achterwege blijven. Plaque-ophoping ten gevolge van ontoereikende mondhygiëne zal wederom ontsteking van het tandvlees veroorzaken en verdergaande steunweefselafbraak zal plaatsvinden. Het handhaven van een goede mondhygiëne tot in lengte van dagen is van groot belang.

Er zijn sterke aanwijzingen dat parodontitis geassocieerd is met enkele andere aandoeningen van lichamelijke en psychische aard. Diabetes Mellitus, met name de niet goed ingestelde diabetes, geeft een verhoogde kans op het ontstaan van parodontitis. Omgekeerd heeft parodontitis invloed op het verkrijgen van een goede instelling van de diabetes. Ook hart- en vaatziekten komen relatief meer voor bij personen met ernstige parodontitis. Het is echter nog niet onomstotelijk aangetoond dat parodontitis de oorzaak van deze problemen is. Vroeggeboorte en laag geboortegewicht zouden in geringe mate gerelateerd kunnen zijn aan parodontitis. Het betreft hier ook een nog niet bewezen associatie. Psychische stress werkt weerstandsverlagend en daardoor neemt de kans op het ontstaan van parodontitis toe.

Een succesvolle behandeling is nooit 100% te garanderen. Daarvoor speelt een aantal factoren mee die buiten ons bereik liggen. Voor een goed eindresultaat is het van essentieel belang dat de patiënt een goede mondhygiëne heeft en die ook handhaaft. Verder is roken een belangrijke factor die het welslagen van de behandeling negatief beïnvloedt. Men kan echter stellen dat een parodontale behandeling in het algemeen zeer succesvol is. Zoals gezegd is het ook van essentieel belang dat regelmatige nazorgbehandelingen plaatsvinden.

Paropraktijk Zwolle

De in de PPZ werkzame parodontologen en implantologen zijn erkend en geregistreerd door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.

PPZ Webshop
  • Ruim assortiment mondhygiëne producten
  • Betalen met iDeal of Paypal
  • Binnen 2 dagen in huis
  • Gratis verzending vanaf € 37,50